Ứng dụng GIS trong việc lựa chọn vị trí xây dựng điểm trung chuyển tại TP. Hồ Chí Minh

Ứng dụng GIS – Từ xưa đến nay, khách hàng là người góp phần làm nên sự thành công của công ty, cũng là mục tiêu đầu tiên mà công ty muốn hướng đến. Chúng ta điều biết, nơi nào có khách hàng thì gần đó có nhu cầu được cung cấp. càng tập trung nhiều khách hàng thì nhu cầu tăng cao.

Ứng dụng GIS trong việc lựa chọn vị trí xây dựng điểm trung chuyển
Ứng dụng GIS trong việc lựa chọn vị trí xây dựng điểm trung chuyển

Các doanh nghiệp muốn phát triển đều tìm hiểu rõ nhu cầu về hành vi tiêu dùng  của khách hàng: ở đâu, như thế nào và từ đó phân phối nơi bán hàng. Cơ bản có hai hướng cho lựa chọn vị trí phân phối

Hướng 1: Doanh nghiệp mới phát triển muốn biết vị trí khách hàng của mình. Điều đầu tiên doanh nghiệp cần là nhận thức được các yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội nào sẽ ảnh hưởng đến lĩnh vực và vị trí mà mình quan tâm. Và tạo thành một danh sách các giá trị.

 • Yếu tố nào tự nhiên, kinh tế xã hội nào sẽ mang tính chất quyết định, và các yếu tố nào chỉ mang tầm ảnh hưởng.
 • Mỗi đối tượng biết được cần cho chúng một vị trí trên bản đồ để phân tích vị trí của đối tượng quan tâm với các yếu tố xung quanh.
 • Xác định vùng không gian ảnh hưởng.
 • Kết quả hội tụ các điều kiện tốt về tự nhiên và kinh tế xã hội tác động đến ngành kinh doanh sẽ là nơi tốt nhất. Chúng ta càng có nhiều thông tin chi tiết về vấn đề quan tâm thì kết quả quyết định về vị trí sẽ càng chính xác.

Hướng 2: Công ty đã phát triển muốn biết vị trí khách hàng của mình. Ngoài các yêu cầu trên cần thêm là một bản đồ được thể hiện vị trí khách hàng dựa vào dữ liệu khách hàng đã có của mình, thể hiện lên bản đồ (Trong một phạm vi không gian cần thiết); Vị trí và mật độ khách hàng sẽ được thể hiện.

 • Sẽ rất nhiều lợi ích khi biết đúng vị trí khách hàng để rồi phân phối địa lý bán hàng tối ưu và cũng là biện pháp giảm thiểu thấp nhất các chi phí.
 • Trong vận tải hành khách, Mai Linh Express là một công ty mới nhưng đã phát triển nhanh chóng. Mạng lưới phân phối rộng khắp từ miền Nam, Trung đến miền Bắc. Vậy khách hàng của công ty sẽ ở gần trong mỗi khu vực tập trung một số yếu tố chung mà công ty tiếp cận với khách hàng. “Ngoài điểm đầu và điểm cuối là các bến xe, trong vận tải hành khách thì các địa điểm trung chuyển đón rước và trả khách là những địa điểm mang tính chất như là một mạng lưới phân phối các địa điểm phục vụ khách hàng, vì thế nó giống như kiểu đại lý và chúng ta có thể áp dụng một trong hai hướng trên” . Xác định điểm trung chuyển cũng gần với việc tìm khách hàng của mình ở đâu để đặc vị trí hợp lý.
 • Để hỗ trợ thực hiện phân tích dễ dàng chúng ta có Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là công cụ hỗ trợ rất tốt cho quyết định lựa chọn địa điểm phân bố, Bằng phương pháp phân tích các yếu tố ảnh hưởng, cho phép chúng ta xác định chính xác vị trí các khu vực mà có nhiều khách hàng nhất cũng như có thể hạn chế được sự cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành
 • Ứng dụng GIS cho phép phân tích và xuất kết quả một thông tin mới từ các thông tin đã có bằng cách thể hiện vị trí tối ưu trên vùng không gian, từ đó mà lựa chọn được vùng không gian thích hợp nhất. Chức năng phân tích và thể hiện không gian là thế mạnh nổi bật của các phần mềm GIS phù hợp cho việc hỗ trợ quá trình ra quyết định.
 • Đề tài xin được ứng dụng kết hợp công nghệ GIS và nghiên cứu  khách hàng mục tiêu trong dịch vụ vận chuyển hành khách của công ty Mai Linh Express, tìm ra các vị trí tối ưu nhất để trung chuyển khách tại Thành Phố Hồ Chí Minh đến hai bến xe miền Đông, bến xe miền Tây và ngược lại.

Mục tiêu tổng quát

Xác định những vùng thích hợp phân phối điểm và lộ trình trung chuyển khách của Mai Linh Express

Mục tiêu cụ thể

 • Thể hiện vị trí thị trường mục tiêu, vùng có những khách hàng đang sử dụng dịch vụ của Mai Linh Express
 • Góp phần tăng doanh thu nhờ vào sự thỏa mãn dịch vụ và thu hút thị phần khách hàng.
 • Giảm bớt chi phí vận chuyển nhờ phân bố hợp lý

Tổng quan nghiên cứu

 • Địa lý được ứng dụng ngày càng nhiều trong đời sống kinh nghiệm thực tế, qua việc sử dụng bản đồ, qua Atlat, từ các bài học địa lý về tự nhiên về kinh tế xã hội… Riêng trong lĩnh vực phát triển kinh tế người ta dựa vào các yếu tố địa lý để tìm kiếm nơi có nguồn lực thuận lợi.
 • Trên thế giới GIS đã có nhiều ứng dụng trong phân tích và thể hiện vị trí. Địa marketing sử dụng GIS hỗ trợ các ngành thương mại thể hiện vị trí khách hàng và mối liên hệ qua lại giữa các điểm thị trường mục tiêu và nhờ vậy mang lại hiệu quả rất tốt cho hoạt động của tổ chức và doanh nghiệp.
 • Hãng ESRI đã từ rất lâu nghiên cứu và cho ra các ứng dụng GIS trong ngành tiếp thị, và đó là công cụ hiệu quả cho nhiều nhà tiếp thị có quy mô lớn trên thế giới. Có thể tham khảo bản giới thiệu tại www.esri.com
 • Cụ thể ứng dụng GIS cho phân tích trong kinh doanh (phân tich thị trường, khách hàng, dự báo các xu hướng.) có lợi thế lớn và được ưa chuộng với các doanh nghiệp lớn vì nó là công cụ sử dụng cho phân tích vị trí.
 • Tại Việt Nam việc ứng dụng GIS đang ngày càng phát triển mạnh và phát triển theo xu hướng chung của thế giới. Các lĩnh vực ứng dụng của GIS ngày càng rộng rãi và đi sâu vào nhiều khía cạnh thực tế và sử dụng trong tiếp thị – Geomaketing là một hướng rất mới.
 • Các sở ban ngành đã sử dụng GIS cho nhiều lĩnh vực, lĩnh vực giao thông vận tải được chấp nhận sử dụng GIS dể dàng vì nhu cầu cần thiết phải có trong giải quyết các vấn đề về kinh tế xã hội ngày nay.

Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp tổng hợp, đánh giá dữ liệu: tổng hợp và kiểm tra đánh giá dữ liệu nền, dữ liệu thu thập.
 • Phương pháp bản đồ để hiển thị vị trí các đối tượng, bằng phương pháp khoa học ước lượng vị trí và khoảng cách.
 • Phương pháp phân tích GIS sử dụng hỗ trợ cho quá trình ra quyết định
 • Phương pháp so sánh: kết quả phân tích được so sánh lại thực tế với lộ trình trung chuyển của Mai Linh Express.

Khung nghiên cứu, Giới hạn dữ liệu, thời gian nghiên cứu

 • Giới hạn phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu tại các quận: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận Phú nhuận, Quận Bình Thạnh, Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh. Vì giới hạn của dữ liệu nền có được và với 13 quận này cũng là những quận trung tâm hoạt động của Mai Linh Expess (xem phụ lục các điểm bán vé của MLE)
 • Giới hạn nội dung nghiên cứu: Gồm các yếu tố ảnh hưởng đến vị trí đặc trạm trung chuyển, hoạt động trung chuyển của MLE, thu thập dữ liệu GIS về các yếu tố ảnh hưởng đến trung chuyển: Các điểm bệnh viện, trường đại học cao đẳng, trạm xe, cư xá, chợ, công viên đường giao thông và các giao lộ.
 • Giới hạn về thời gian: đến tháng 6 năm 2009

Các bước thực hiện:

 • Tìm hiểu hoạt động trung chuyển của hệ thống Mai linh Express tại hai bến xe Miền Đông và bến xe miền Tây
 • Thiết kế dữ liệu cần cho phân tíc
 • Thu thập dữ liệu: Các điểm bệnh viện, trường đại học cao đẳng, trạm xe, cư xá, chợ, công viên đường giao thông và các giao lộ bằng phương pháp khoa học ước lượng
 • Xử lý, Nhập dữ liệu: Các điểm bệnh viện, trường đại học cao đẳng, trạm xe, cư xá, chợ, công viên đường giao thông và các giao lộ
 • Phân tích, chồng lớp
 • Thể hiện vị trí tối ưu bản đồ các khu vự có giá trị tối ưu
 • Đánh giá – tham khảo: so sánh kết quả với kết quả phân tích với lộ trính trung chuyển của Mai Linh Express và kiểm tra thực tế

Báo cáo kết quả nghiên cứu và quá trình hoàn thành nghiên cứu

GIS là một công cụ tốt để phân tích không gian và các vấn đề về vị trí, việc phân tích bằng GIS mang lại hiệu quả nhanh chóng, thể hiện phương pháp tối ưu và khoa học, tìm được hiệu quả những vị trí có cùng tiêu chí mà người phân tích dưa ra khi có dữ liệu. Kết quả thực hiện ở mức độ cơ bản cho một ứng dụng kỹ thuật GIS trong việc lựa chọn vị trí trung chuyển khách tại Thành phố Hồ Chí Minh

Về vị trí tối ưu trong trung chuyển hành khách với các tiêu chí, và mục tiêu trong dịch vụ khách hàng của Công ty cổ phần vận tải tốc hành Mai Linh, kết quả ưu tiên nhóm thành 12 khu vực như sau:

 • Khu vực và xung quanh Sân bay Tân Sơn Nhất
 • Khu vực và xung quanh Bến xe Lê Hồng Phong
 • Khu vực và xung quanh Chợ Bến Thành
 • Khu vực và xung quanh Công trường Mê Linh
 • Khu vực và xung quanh Bến xe Chợ Lớn,
 • Khu vực và xung quanh Ngã Sáu Cộng Hòa,
 • Khu vực và xung quanh Bệnh viện Từ Dũ
 • Khu vực và xung quanh Viện Tim
 • Khu vực và xung quanh Bệnh viện chợ rẫy
 • Khu vực và xung quanh Đại Học Kinh Tế
 • Khu vực và xung quanh Bệnh viện Nguyễn Chí Thanh
 • Khu vực và xung quanh Bệnh viện Trưng vương

So sánh với tuyến đường trung chuyển của Mai Linh Express

 • Kết quả phân tích trong đề tài thể hiện khá khớp với phân tích của Mai Linh Express trong tuyến đường trung chuyển.
 • Kết quả đề tài đã tìm ra được thêm nhiều vị trí khách hàng với cùng tiêu chí phân tích.

Bằng những phân tích đánh giá tìm ra vị trí có tốt hay không tốt kết hợp tuyến đường di chuyển có nghĩa ứng dụng cao cho các công ty vận tải hành khách có dịch vụ trung chuyển hành khách, có ý đối với Mai Linh Express trong việc mở thêm tuyến đường trung chuyển mới từ đại lý Lê Hồng Phong – Trần Phú đi Bến Xe Miền Đông.

Đồ án tốt nghiệp

SV: Bùi Thanh Tuấn 2005 – 2009

GVHD: Ths. Văn Ngọc Trúc Phương

Trung tâm Ứng dụng GIS

Có thể bạn quan tâm

 • Ứng dụng GIS và xu thế phát triển của GIS 1

  Ứng dụng GIS và xu thế phát triển của GIS

  Ứng dụng và xu thế phát triển của GIS nhìn từ tương lai và sự phát triển của công nghệ này vào các ứng dụng trong đời sống xã hội, khoa học ngày càng rộng với mức độ quan tâm ngày càng lớn. I. Ứng dụng của GIS: Ngày nay khi khoa học công nghệ …

 • Học và làm về Ứng dụng GIS nên quan tâm điều gì? 2

  Học và làm về Ứng dụng GIS nên quan tâm điều gì?

  Ứng dụng GIS là một lĩnh vực khá  mới ở Việt Nam, một số trường, trung tâm đạo tạo về GIS cũng còn hạn chế, chủ yếu ở các trường Đại học lớn như Bách Khoa, Tự Nhiên, Địa Chất, Nhân Văn (TP.HCM) Tài nguyên Môi Trường, Nông Lâm, v.v. Tài liệu, giáo trình về …

 • GIS là gì? Ứng dụng GIS trong các ngành 3

  GIS là gì? Ứng dụng GIS trong các ngành

  GIS là gì? Nhiều người đang, đã và sẽ làm ngành này nhưng có thể chưa biết nhiều về những khái niệm về GIS, cũng như lịch sử ra đời và ứng dụng GIS trong các ngành hiện tại. Sử phát triển của GIS được xem là biết tiến mới trong quản lý không gian …

 • Ứng dụng GIS tính chi phí vận chuyển nguồn nguyên liệu đến nhà máy chế biến cao su tại Bình Phước 7

  Ứng dụng GIS tính chi phí vận chuyển nguồn nguyên liệu đến nhà máy chế biến cao su tại Bình Phước

  Ứng dụng GIS – Ngành cao su nước ta đang có tốc độ phát triển nhanh chóng, Việt Nam là một trong những quốc gia có sản lượng khai thác cao su tự nhiên nhiều nhất thế giới. Bình Phước được xem là thủ phủ của cây cao su, với diện tích hiện có khoảng …

 • Ứng dụng GIS hỗ trợ tra cứu tin du lịch tỉnh Đắk Lắk 8

  Ứng dụng GIS hỗ trợ tra cứu tin du lịch tỉnh Đắk Lắk

  Trong mấy thập kỉ qua, ngành du lịch của nước ta phát triển mạnh mẽ, đa dạng và nhanh chóng trở thành một lĩnh vực hoạt động kinh tế hàng đầu của nước ta. Ứng dụng GIS hỗ trợ tra cứu tin du lịch tỉnh Đắk Lắk Các thông tin về du lịch cơ bản …

 • Ứng dụng GIS và phần mềm ALES để đánh giá thích nghi đất đai theo FAO 9

  Ứng dụng GIS và phần mềm ALES để đánh giá thích nghi đất đai theo FAO

  Ứng dụng GIS trong xây dựng các thông tin chuyên đề: thổ nhưỡng, độ dốc tầng dày, khả năng tưới, thành phần cơ giới của đất. Ngoài ra, dùng phần mềm Arcmap 10.0 để chồng lớp thông tin chuyên đề để tạo ra các bản đồ đơn vị đất đai và quản lý thuộc tính, không …