Viễn thám

 Khái niệm công nghệ viễn thám là gì, đặc điểm của công nghệ viễn thám, phận loại công nghệ viễn thám, ứng dụng của công nghệ này. Viễn thám là một khoa học công nghệ giúp thu thập thông tin về các đối tượng trên bề mặt trái đất mà không cần tiếp xúc trực tiếp với chúng

Kinh nghiệm quản lý hoạt động Viễn Thám của một số nước

Hoạt động viễn thám có vai trò quan trong trong nhiều lĩnh vực từ khai thác tài nguyên thiên nhiên, quản lý đất đai,...
- Advertisement -

Recent Posts