Ứng dụng GIS trong việc tính giá đất phường Tân Phú, Đồng Xoài

Hiện nay, chúng ta đang đứng trước những triển vọng phát triển to lớn do khoa học và công nghệ đem lại, nhưng mặt khác, cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề gay gắt về tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Sự gia tăng quá nhanh của dân số  đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển và kém phát triển đã kéo theo nhu cầu về đất ở, đất sinh hoạt cũng như đất dành cho sản xuất, các công trình thủy lợi,… ngày càng tăng. Trong khi đó, quỹ đất lại có hạn và không thể phát sinh thêm. Cung thì lớn và tiếp tục có xu hướng gia tăng, cầu thì có hạn và không thể tăng thêm. Do đó, đất đai mà đặc biệt là giá đất đã trở thành một vấn đề thời sự nóng bỏng, thu hút được sự quan tâm của nhiều thành phần khác nhau trong xã hội.

Bản đồ giá cơ sở trung bình thửa đất Tân Phú, Đồng Xoài
Bản đồ giá cơ sở trung bình thửa đất Tân Phú, Đồng Xoài

Trong công tác tính giá đất theo phương thức truyền thống, các đơn vị quản lý thường mất nhiều thời gian cho việc đo đạc, tra cứu thu thập thông tin từ những giấy tờ, hồ sơ tại nhiều nguồn với một khối lượng lớn. Hơn nữa, về đất đai vấn đề không gian rất quan trọng, yếu tố không gian thể hiện một cách trực quan, sinh động sự phân bố của các đối tượng trong thực tế đã được mô hình hóa vào dữ liệu. Với khả năng mạnh về thể hiện và truy vấn dữ liệu không gian, hệ thống thông tin địa lý (GIS) là một giải pháp phù hợp hỗ trợ cho vấn đề xác định giá đất tại từng khu vực cụ thể.

Công nghệ GIS được ra đời từ thập niên 60 của thế kỷ XX và bắt đầu được du nhập vào Việt Nam từ khoảng những năm 80. Từ đó, việc ứng dụng công nghệ GIS trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội tại Việt Nam ngày càng phổ biến tại nhiều địa phương.

Phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước có diện tích là 960,3 ha [theo thống kê phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước]. Đây không chỉ là một trong những trung tâm của thị xã mà còn là của tỉnh. Quá trình đô thị hóa đã kéo theo sự tập trung dân số (13393 người [báo cáo tình hình Kinh tế – Xã hội, An ninh – Quốc phòng năm 2009, phương hướng nhiệm vụ năm 2010 của UBND phường Tân Phú ngày 04/01/2010]) và phần lớn các trung tâm, dự án… làm cho nhu cầu nhà ở, đất sử dụng ở đây tăng nhanh so với những khu vực khác trong thị xã cũng như trong toàn tỉnh Bình Phước. Do đó nhu cầu cung cấp nhanh chóng thông tin đất đai, đặc biệt là thông tin giá đất là vấn đề tất yếu của phường Tân Phú thuộc thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Xuất phát từ tình hình thực tế của hoạt động tính toán và xác định giá đất tại phường Tân Phú thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và những tồn tại cần được giải quyết, việc tính giá đất với sự hỗ trợ của GIS tại địa bàn nghiên cứu đã trở thành một nhu cầu của thực tiễn. Một khi hoàn thành sản phẩm sẽ là một công cụ mang tính trực quan, phần nào tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thẩm định giá trong những việc như:

1)Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35, Luật Đất đai năm 2003; tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 Luật Đất đai năm 2003.

4) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 59, Luật Đất đai năm 2003.

5)Xác định giá trị quyến sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ từ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

6) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39 và 40 Luật Đất đai năm 2003.

7) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho nhà nước theo quy định của pháp luật… mà không phải đo đạc trực tiếp hay tra cứu thông tin từ giấy tờ.

Ý  tưởng về đề tài “Ứng dụng GIS trong việc tính giá đất phường Tân Phú thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước năm 2010” ra đời bởi lý do đó.

Mục tiêu đề tài nhằm: Ứng dụng GIS trong tính giá đất phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước năm 2010.

Nội dung thực hiện:

 • Xác định chức năng phân tích và tra cứu thông tin giá đất của phần mềm Arcview 3.x.
 • Xác định các tiêu chí hình thành giá đất tại phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
 • Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu GIS về giá đất(trong đó có cả dữ liệu nền và dữ liệu chuyên đề) phường Tân Phú thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
 • Xây dựng cách tính giá các loại đất theo giá quy định của nhà nước trên địa bàn.
 • Xây dựng công cụ tra cứu thông tin thuộc tính về giá đất tại địa bàn.
 • Xây dựng bản đồ giá đất phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước năm 2010.

Giới hạn về không gian: Nghiên cứu trên địa bàn phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Giới hạn về nội dung nghiên cứu: Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu đã được xác định, nội dung nghiên cứu tập trung vào những vấn đề sau:

 • Tìm hiểu về giá đất, các yếu tố tác động đến sự hình thành giá đất. Vấn đề giá đất Nhà nước tại phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước năm 2010 dựa vào Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2010.
 • Tìm hiểu các chức năng tạo vùng đệm, chồng lớp, truy vấn thông tin GIS của phần mềm Arcview 3.x.
 • Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu GIS về dữ liệu nền và dữ liệu chuyên đề giá đất (Hành chính, giao thông, sông suối, thửa đất) tại phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Xây dựng cách tính giá đất Nhà nước tại địa bàn thực hiện.
 • Xây dựng công cụ tra cứu thông tin dữ liệu thuộc tính về giá đất tại địa bàn nghiên cứu.
 • Xây dựng bản đồ giá đất phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước năm 2010.

Đề tài được thực hiện dựa trên nhiều phương pháp khác nhau:

 • Các phương pháp sử dụng trong thu thập dữ liệu
 • Thu thập, phân tích, tổng hợp dữ liệu: nhằm thu thập các dữ liệu thứ cấp về lý luận đất đai, giá đất, GIS, xác định các tiêu chí hình thành giá đất để giải quyết các bài toán đặt ra.
 • Phỏng vấn sâu đối với cán bộ chuyên trách đất đai các phường thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để xác định rõ cách tính giá các loại đất trên địa bàn nghiên cứu.
 • Các phương pháp sử dụng trong thiết kế
 • Phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu dựa trên mô hình GIS: nhằm thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu GIS về giá đất phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
 • Phương pháp thiết kế công cụ  tra cứu thông tin thuộc tính giá đất của từng thửa đất.
 • Phương pháp trực quan hóa dữ liệu giá đất phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
 • Các phương pháp sử dụng trong xử lý dữ liệu
 • Phương pháp phân tích không gian để giải quyết bài toán đặt ra. Xác định các phép toán phân tích không gian thích hợp để hình thành dữ liệu thuộc tính giá đất cho các loại đất trên địa bàn nghiên cứu.
 •  Áp dụng các thuật toán trong GIS để xác định giá đất cho từng thửa đất cũng như cho khu vực quan tâm trên địa bàn nghiên cứu.
 • Phương pháp lập trình: Lập trình bằng ngôn ngữ Avenue trong phân mềm Arcview 3.x nhằm xây dựng công cụ tra cứu thông tin dữ liệu thuộc tính giá đất.
 • Download tài liệu đầy đủ tại đây

Nguồn: Đồ án Tốt nghiệp Võ Thi Lộc

Chuyên ngành Bản đồ – Viễn thám – GIS

Khóa 2006 – 2010

Có thể bạn quan tâm

 • Ứng dụng GIS và xu thế phát triển của GIS 1

  Ứng dụng GIS và xu thế phát triển của GIS

  Ứng dụng và xu thế phát triển của GIS nhìn từ tương lai và sự phát triển của công nghệ này vào các ứng dụng trong đời sống xã hội, khoa học ngày càng rộng với mức độ quan tâm ngày càng lớn. I. Ứng dụng của GIS: Ngày nay khi khoa học công nghệ …

 • Ứng dụng GIS trong việc lựa chọn vị trí xây dựng điểm trung chuyển tại TP. Hồ Chí Minh 2

  Ứng dụng GIS trong việc lựa chọn vị trí xây dựng điểm trung chuyển tại TP. Hồ Chí Minh

  Ứng dụng GIS – Từ xưa đến nay, khách hàng là người góp phần làm nên sự thành công của công ty, cũng là mục tiêu đầu tiên mà công ty muốn hướng đến. Chúng ta điều biết, nơi nào có khách hàng thì gần đó có nhu cầu được cung cấp. càng tập trung …

 • Học và làm về Ứng dụng GIS nên quan tâm điều gì? 3

  Học và làm về Ứng dụng GIS nên quan tâm điều gì?

  Ứng dụng GIS là một lĩnh vực khá  mới ở Việt Nam, một số trường, trung tâm đạo tạo về GIS cũng còn hạn chế, chủ yếu ở các trường Đại học lớn như Bách Khoa, Tự Nhiên, Địa Chất, Nhân Văn (TP.HCM) Tài nguyên Môi Trường, Nông Lâm, v.v. Tài liệu, giáo trình về …

 • GIS là gì? Ứng dụng GIS trong các ngành 4

  GIS là gì? Ứng dụng GIS trong các ngành

  GIS là gì? Nhiều người đang, đã và sẽ làm ngành này nhưng có thể chưa biết nhiều về những khái niệm về GIS, cũng như lịch sử ra đời và ứng dụng GIS trong các ngành hiện tại. Sử phát triển của GIS được xem là biết tiến mới trong quản lý không gian …

 • Ứng dụng GIS tính chi phí vận chuyển nguồn nguyên liệu đến nhà máy chế biến cao su tại Bình Phước 8

  Ứng dụng GIS tính chi phí vận chuyển nguồn nguyên liệu đến nhà máy chế biến cao su tại Bình Phước

  Ứng dụng GIS – Ngành cao su nước ta đang có tốc độ phát triển nhanh chóng, Việt Nam là một trong những quốc gia có sản lượng khai thác cao su tự nhiên nhiều nhất thế giới. Bình Phước được xem là thủ phủ của cây cao su, với diện tích hiện có khoảng …

 • Ứng dụng GIS hỗ trợ tra cứu tin du lịch tỉnh Đắk Lắk 9

  Ứng dụng GIS hỗ trợ tra cứu tin du lịch tỉnh Đắk Lắk

  Trong mấy thập kỉ qua, ngành du lịch của nước ta phát triển mạnh mẽ, đa dạng và nhanh chóng trở thành một lĩnh vực hoạt động kinh tế hàng đầu của nước ta. Ứng dụng GIS hỗ trợ tra cứu tin du lịch tỉnh Đắk Lắk Các thông tin về du lịch cơ bản …