Ứng dụng GIS hỗ trợ tra cứu tin du lịch tỉnh Đắk Lắk

0
29

Trong mấy thập kỉ qua, ngành du lịch của nước ta phát triển mạnh mẽ, đa dạng và nhanh chóng trở thành một lĩnh vực hoạt động kinh tế hàng đầu của nước ta.

Các thông tin về du lịch cơ bản là những thông tin địa lý, tức là những thông tin bao gồm vị trí của đối tượng và đặc điểm của đối tượng ấy. Mặt khác, tài nguyên du lịch luôn luôn thay đổi theo thời gian. Do đó, việc quản lý cũng như quảng bá thông tin du lịch gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, khi có công nghệ GIS, chúng ta đã có thể có giải pháp để giải quyết vấn đề này.

Hệ thống thông tin địa lý (Geographical Information System – gọi tắt là GIS) là một phần của công nghệ thông tin được hình thành vào những năm 1960. Ngày nay, GIS là một công cụ trợ giúp quyết định sự thành công trong nhiều hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng của nhiều quốc gia trên thế giới. Hệ thống thông tin địa lý GIS có khả năng đánh giá hiện trạng của quá trình, các thực thể của tự nhiên, kinh tế – xã hội thông qua chức năng thu thập, quản lý, truy vấn, phân tích và tích hợp các thông tin được gắn với nền hình học (bản đồ) nhất quán trên cơ sở tọa độ của các dữ liệu đầu vào.Ở Việt Nam, công nghệ GIS chỉ mới phát triển mạnh trong khoảng 10 năm trở lại đây, nhưng phạm vi ứng dụng của nó không hề nhỏ. Trong du lịch, GIS là trợ thủ đắc lực hỗ trợ việc quản lý, quảng bá du lịch..

Đăk Lăk là một trong những tỉnh giàu tiềm năng du lịch của Việt Nam vì ở đây có rất nhiều danh lam thắng cảnh cũng như có bản sắc văn hoá đặc sắc. Với sự đa dạng về thành phần dân tộc đã làm cho Đăk Lăk có một nền văn hoá thật đa dạng, phong phú. Hệ thống khách sạn, nhà hàng đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của du khách trong và ngoài nước.

Đề tài “Ứng dụng GIS hỗ trợ tra cứu tin du lịch của tỉnh Đắk Lắk” góp phần quảng bá cũng như hỗ trợ việc tìm kiếm thông tin du lịch của khách du lịch khi đến với Đắk Lắk

MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Mục tiêu chung: Ứng dụng GISxây dựng công cụ tra cứu thông tin du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm thông tin của khách du lịch.

Mục tiêu cụ thể: Dựa trên cơ sở của mục tiêu tổng quát như trên, mục tiêu cụ thể mà đề tài hướng đến:

Thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh bộ cơ sở dữ liệu về du lịch bao gồm các lớp dữ liệu nền và các lớp dữ liệu chuyên đề du lịch của tỉnh Đắk Lắk.

Dữ liệu về các địa điểm tham quan du lịch, tuyến du lịch.

Dữ liệu về các dịch vụ du lịch: dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống.

Thiết kế và lập trình xây dựng giao diện hỗ trợ tra cứu và truy vấn thông tin du lịch.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  • Các phương pháp sử dụng trong thu thập dữ liệu:
  • Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua việc khảo sát thực địa kết hợp sử dụng thiết bị định vị GPS
  • Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: tìm kiếm trên mạng truyền thông kết hợp với việc liên hệ với ban quản lý của các điểm du lịch.
  • Các phương pháp sử dụng trong phân tích:
  • Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu thông qua những công cụ của GIS để hiệu chỉnh, cập nhật thông tin, xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu.
  • Phương pháp phân tích thiết kế dữ liệu để xây dựng các lớp dữ liệu.
  • Phương pháp lập trình giao diện bằng ngôn ngữ Avenue trên phần mềm ArcView.
  • Phương pháp trực quan hóa dữ liệu để thể hiện dữ liệu trên khung nhìn.

GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI

Về không gian: phạm vi nghiên cứu là toàn bộ tỉnh Đắk Lắk

Về thời gian: thời gian nghiên cứu trong vòng 4 tháng từ tháng 2/2010 đến cuối tháng 5/2010.

Về nội dung: dựa trên mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, đề tài được giới hạn trong phạm vi sau:

+Dữ liệu thu thập sẽ có vị trí chính xác tương đối vì mục tiêu của đề tài là  phục vụ du lịch.

+Sử dụng ngôn ngữ Avenue trên phần mềm ArcView để xây dựng ứng dụng đơn, không đưa lên Web.

Sơ đồ nghiên cứu
Sơ đồ nghiên cứu

KẾT LUẬN

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Dựa vào quá trình hoàn thành đồ án và những mục tiêu đã đặt ra trong phần mở đầu đề tài đã thực hiện được những nội dung cụ thể sau:

Đề tài đã khái quát lại những vấn đề cơ bản về GIS (hệ thống thông tin địa lý). Tìm hiểu những ứng dụng của nó trong một số lĩnh vực, và trong đồ án này là lĩnh vực du lịch.
Sử dụng cơ sở lí luận du lịch, và dựa vào đó thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch của tỉnh Đăk Lăk

Đề tài đã phân tích và tiến hành thiết kế, xử lý lại giao diện của chương trình ArcView theo hướng: Việt hóa lại các thành phần trong thanh thực đơn, sửa đổi lại các biểu tượng trên các nút lệnh và thanh công cụ, nhằm gây sự trực quan, dễ liên tưởng, gợi nhớ, dễ đọc, dễ hiểu; lập trình bổ sung thêm một số chức năng, đồng thời bỏ bớt các chức năng không cần thiết, nhằm hỗ trợ tối ưu cho đối tượng sử dụng là khách du lịch, không am hiểu về các phần mềm ứng dụng GIS.

Như vậy, so sánh với các mục tiêu cần đạt được, cơ bản đồ án đã hoàn thành các mục tiêu đó.

HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

Trong quá trình thực hiện đề tài cũng có một số hạn chế như sau:
Về dữ liệu: độ chính xác chỉ ở mức tương đối vì lấy ở nhiều nguồn dữ liệu. Những thông tin mà đồ án cung cấp chỉ là những thông tin cơ bản, vẫn có thiếu sót nên không thể đáp ứng hết được nhu cầu của đối tượng sử dụng.

Về sản phẩm ứng dụng:Vấn đề xây dựng công cụ hỗ trợ tra cứu thông tin du lịch của tỉnh Đăk Lăk chỉ mới thực hiện với các giải pháp xử lý cơ bản, việc sử dụng ngôn ngữ Avenue để lập trình lại giao diện can thiệp vào chương trình ArcView chưa nhiều, do đó, sản phẩm vẫn còn phụ thuộc vào chương trình ArcView.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Việc khắc phục những hạn chế ở trên sẽ đặt ra những yêu cầu cho việc phát triển mở rộng và hoàn thiện thêm cho những nghiên cứu sau:

Nghiên cứu phát triển các giải pháp hiện đại hơn trong việc xây dựng công cụ quản lý nhằm thoát ra khỏi sự phụ thuộc vào phần mềm ArcView, đồng thời sử dụng các phương thức lập trình nâng cao để tạo khả năng tối ưu hơn đối với nhu cầu của đối tượng sử dụng.

Phát triển các phương thức hiệu quả để thu thập bổ sung các thông tin còn thiếu sót đồng thời xử lý và cập nhật cho hệ cơ sở dữ liệu một cách nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo duy trì giá trị sử dụng của hệ cơ sở dữ liệu GIS về du lịch của tỉnh Đăk Lăk.

Nghiên cứu phát triển các giải pháp theo hướng sử dụng các phần mềm GIS mã nguồn mở để xây dựng công cụ ứng dụng và đưa lên Web để phổ biến rộng rãi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.