Ứng dụng GIS đánh giá phân bố không gian các ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh

0
57

Ứng dụng GIS đánh giá phân bố không gian các ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngân hàng là ngành kinh tế thương mại tiền tệ cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài chính.

Theo An Integrated approach for Banking GIS, việc lựa chọn vị trí xây dựng ngân hàng phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh rút ngắn thời gian đến thị trường. Yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn vị trí là khu vực trung thương mại, đường giao thông thuận lợi, nơi tập trung dân cư, nơi làm việc của khách hàng­ (Nagesh Rajopadhaye and V. Srinatha Reddy, 2003, trang 3 và 4).

Hồ Chí Minh là thành phố đông dân nhất, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam, nhu cầu giao dịch tài chính rất cao nên ngành kinh tế thương mại tiền tệ (ngân hàng) rất phát triển. Theo thống kê của Ngân hàng nhà nước có 38 ngân hàng với hơn 1568 điểm bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, phòng  giao dịch phân bố trên toàn thành phố, phân bố các điểm ngân hàng trên có mối liên hệ với nhiều yếu tố. Việc chọn đề tài “Ứng dụng GIS đánh giá phân bố không gian các ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh” sẽ cho thấy ngân hàng phân bố có liên quan với một số yếu tố trong đó có mật độ dân số, vùng trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố.

Hướng dẫn cài đặt ArcGIS

2. Mục tiêu nghiên cứu:

– Mục tiêu chung:
+ Ứng dụng Phân tích không gian trong GIS phân tích mức độ tập trung của ngân hàng, trung tâm thương mại phân bố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
– Mục tiêu cụ thể:
+ Xác định phân bố các điểm nhân hàng, trung tâm thương mại.
+ Đánh giá mức độ tập trung của các điểm ngân hàng, trung tâm thương mại liên quan đến phân bố dân cư về mật độ.

3. Giới hạn phạm vi

– Phạm vi không gian Quận, Huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
– Đề tài tập trung đánh giá mối quan hệ của ngân hàng với mật độ dân số, trung tâm thương mại. Đề tài chỉ xét về mặt vị trí không gian không đi sâu vào tìm hiểu cơ chế hoạt động, phương thức kinh doanh, cạnh tranh của các ngân hàng.

Hướng dẫn cài đặt Mapinfo

4. Phương pháp nghiên cứu:

– Thu thập dữ liệu khu vực nghiên cứu, thông tin của các đối tượng nghiên cứu.
– Nhập liệu sử dụng phần mềm Arcmap, xây dựng các lớp dữ liệu từ dữ liệu nền kết hợp thông tin của đối tượng nghiên cứu và vị trí đối tượng trên Googlemap.
– Phân tích sử dụng phương pháp phân tích không gian Spatial Analyst.
– Đánh giá mối quan hệ điểm ngân hàng với mật độ dân số và các vùng tập trung của trung tâm thương mại.

5. Đối tượng nghiên cứu:

– Vị trí các điểm ngân hàng, vị trí các điểm trung tâm thương mại (trung tâm thương mại, chợ đầu mối, siêu thị).
– Phân tích mối quan hệ của vị trí của điểm ngân hàng với mật độ dân số và vị trí các điểm trung tâm thương mại.
Công nghệ GIS

6. Nội dung nghiên cứu:

– Thu thập dữ liệu về vị trí của các ngân hàng (địa chỉ, tên ngân hàng, loại hình hoạt động).
– Thu thập dữ liệu các điểm liên quan (trung tâm thương mại, chợ trung tâm).
– Thu thập dữ liệu bản đồ nềnthành phố Hồ Chí Minh (giao thông, hành chính) và số liệu thống kê về mật độ dân số năm 2009.
– Xây dựng dữ liệu các điểm ngân hàng, các điểm liên quan ở thành phố Hồ Chí Minh.
– Phân tích, tính toán độ lệch chuẩn cho vùng tập trung của các điểm ngân hàng và các điểm liên quan.
– Đánh giá sự phân bố tập trung vùng tập trung ngân hàng, vùng tập trung của các điểm trung tâm thương mại có liên quan tới mật độ dân số.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.