Ứng dụng GIS trong phân tích thông tin thị trường

Ứng dụng GIS trong phân tích thông tin thị trường

Sức mạnh trực quan của bản đồ thường tiết lộ những xu hướng, những mô hình và những cơ hội trong kinh doanh mà...
Còn nhiều bất cập trong việc phối hợp và chia sẻ dữ liệu viễn thám

Xử lý thành công ảnh vệ tinh viễn thám ở Việt...

Vệ tinh VNREDSat-1 cung cấp ảnh viễn thám có tính năng kỹ thuật tương đương các vệ tinh nhỏ trên thế giới, và có...
Màn hình làm việc của Qgis

Ảnh viễn thám: nguyên tắc, đặc điểm và ứng dụng

1. Khái niệm Ảnh viễn thám (ảnh vệ tinh): là ảnh số thể hiện các vật thể trên bề mặt trái đất được thu nhận bởi...

[Học WebGIS nâng cao] – Bài toán tìm đường với...

Tiếp nối serie trước về Webgis sử dụng GeoServer, PostGIS, OpenLayer, series này sẽ giới thiệu các bạn một bài toán khá phổ biến với...

[Xây dựng WebGIS #11] – Hiển thị Popup

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng popup trong OpenLayer sử dụng overlay. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về các API...
WebGIS với GeoServer + PostGIS + Openlayer Bài 10 Highlight đối tượng

[Xây dựng WebGIS #10] – Highlight đối tượng

Ở bài trước chúng ta đã lấy được đối tượng dạng JSON bằng các request. Bài này chúng ta sẽ hiển thị Highlight đối...