Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý cây xanh ở Huế

Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý cây xanh ở...

Một nhóm sinh viên Đại học khoa học Huế đã tạo ra một công cụ hữu ích hỗ trợ cho việc quản lý, quy...
Ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát tài nguyên và môi trường biển

Ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát tài nguyên...

Viễn thám là khoa học thu nhận, xử lý và suy giải các hình ảnh thu nhận từ trên không về Trái đất để...
khóa học GIS cơ bản đến nâng cao

Khóa học phần mềm ArcGIS Desktop I – ArcGIS cơ bản

Khóa học ArcGIS Desktop I hay đào tạo ArcGIS cơ bản sẽ trang bị cho học viên những kiến thức căn bản về GIS để...
Bảo mật bản đồ số

Bảo mật bản đồ số

Bản đồ số là một loại tài sản thông tin quốc gia được xây dựng nhằm phục vụ cho rất nhiều mục đích từ các...
Viễn thám trong theo dõi biến động đô thị

Viễn thám trong theo dõi biến động đô thị

Quá trình đô thị hóa mạnh mẽ cùng với sự gia tăng dân số đã dẫn tới sự thay đổi lớn trong hiện trạng sử...
Geo Marketing

GIS và Geo Marketing

Làm thế nào để xác định được khách hàng tiềm năng cho từng khu vực bán hàng? Làm thế nào để tạo ra giao...