Bản đồ nguồn khoáng Đông Nam Bộ

Đề cương thiết kế bản đồ nguồn khoáng Đông Nam Bộ

Đề cương thiết kế bản đồ thể hiện rõ vị trí các nguồn khoáng, tính chất hóa học, độ khoáng hóa và xếp loại các nguồn khoáng trong khu vực Đông Nam Bộ. Sử dụng phương pháp thể hiện bằng ký hiệu kết hợp với màu sắc giúp người xem có thể phân biệt được […]

Xem thêm

Sơ lược về lịch sử phát triển bản đồ học trên thế giới

1. Giai đoạn sơ khai của bản đồ học Bản đồ học là một ngành khoa học đã có từ lâu đời, có những bằng chứng nói lên rằng ngành bản đồ có cách đây hàng trăm năm trước công nguyên. Các nhà khoa học nghiên cứu lịch sử phát triển của ngành bản đồ dựa trên […]

Xem thêm