Lợi ích và hạn chế của việc sử dụng công nghệ GIS

Lợi ích và hạn chế của việc sử dụng công nghệ GIS

Lợi ích và hạn chế của việc sử dụng công nghệ GIS: Lợi ích công nghệ GIS Kĩ thuật GIS là một công nghệ ứng dụng các tiến bộ khoa học máy tính (Computer based Technology) do đó việc sử dụng GIS trong các mục tiêu nghiên cứu so với các phương tiện cổ điển […]

Xem thêm

Các thành phần cơ bản của công nghệ GIS

Các thành phần cơ bản của công nghệ GIS. Những thành phần chính của GIS là hệ thống máy tính (computer system), cơ sở dữ liệu không gian địa lý và người sử dụng  như được chỉ ra trong hình sau đây: Hệ thống máy tính bao gồm các cấu phần như: phần cứng, phần […]

Xem thêm
Phần mềm ArcGIS những câu hỏi ôn tập cơ bản

Phần mềm ArcGIS những câu hỏi ôn tập cơ bản

1. Phần mềm Arcview GIS gồm có bao nhiêu ứng dụng chính, kể tên và cho biết chức năng chung của từng phần dùng để làm gì ? Phần mềm Arcview, Phần mềm GIS gồm có 3 ứng dụng chính sau: ArcMap: để xây dựng, hiển thị xử lí và phân tích các bản đồ […]

Xem thêm

Học và làm về Ứng dụng GIS nên quan tâm điều gì?

Ứng dụng GIS là một lĩnh vực khá  mới ở Việt Nam, một số trường, trung tâm đạo tạo về GIS cũng còn hạn chế, chủ yếu ở các trường Đại học lớn như Bách Khoa, Tự Nhiên, Địa Chất, Nhân Văn (TP.HCM) Tài nguyên Môi Trường, Nông Lâm, v.v. Tài liệu, giáo trình về […]

Xem thêm

Áp dụng logic mờ trong viễn thám và GIS để giải một số bài toán quan sát chiến trường hỗ trợ ra quyết định cho người chỉ huy

1. Đặt vấn đề 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Từ xa xưa, thông tin địa lý đã là nhu cầu cần thiết của con người trong mọi sinh hoạt hàng ngày tại những vị trí khác nhau. Mỗi người trong xã hội luôn luôn có nhu cầu cần biết về thế giới thực […]

Xem thêm

Chuyên đề Công nghệ GIS tại Hội Thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016 nhằm trao đổi về những kết quả nghiên cứu ứng dụng GIS, GPS, Viễn thám trong thời gian qua và thảo luận cho sự hợp tác nghiên cứu và phát triển trong thời gian tới. Nâng cao năng lực ứng dụng GIS, GPS và Viễn thám trong nghiên cứu […]

Xem thêm